Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Από ένα φίλο...

Please don't forget who you really are, because nothing really matters when we're gone.
You'll be saddened to know the train tracks you once walked as a young boy are now nothing but a graveyard. Please don't forget how small we really are, because nothing really matters when we're gone.

Δεν υπάρχουν σχόλια: