Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Καλημέρα με ένα κύκνειο άσμα...

Η ώρα είναι 1:17 και ακόμη δεν έχω ανοίξει το σπίτι να μπει το φως του ήλιου μέσα. Ξύπνησα βέβαια πριν κανένα 30' αλλά μάλλον αυτό δεν το δικαιολογεί ακόμη περισσότερο. Όμως πριν ανοίξω στο φως του ήλιου να με ζεστάνει, ήθελα να ζεστάνω λίγο την ψυχή μου. Να χαιρόμαστε τους Νίκους και τις Νικολίες.
Within Temptation - Swan song(Κύκνειο άσμα)

Winter has come for me, can't carry on.
The chains to my life are strong but soon they'll be gone.
I'll spread my wings one more time.

Ο χειμώνας ήρθε για μένα, δε μπορώ να συνεχίσω.
Οι αλυσίδες της ζωής μου είναι δυνατές, όμως σύντομα θα σπάσουν.
Θα ανοίξω τα φτερά μου μια ακόμη φορά.


Is it a dream?
All the ones I have loved calling out my name.
The sun warms my face.
All the days of my life, I see them passing me by.

Είναι όνειρο;
Όλοι αυτοί που αγάπησα φωνάζουν το όνομά μου.
Ο ήλιος ζεσταίνει το πρόσωπό μου.
Όλες οι μέρες τις ζωής μου, τις βλέπω να περνάνε.


In my heart I know I can let go.
In the end I will find some peace inside.
New wings are growing tonight.

Μέσα στην καρδιά μου ξέρω πως μπορώ να αφεθώ.
Στο τέλος θα βρω λίγη ειρήνη μέσα μου.
Νέα φτερά μεγαλώνουν σήμερα.


Is it a dream?
All the ones I have loved calling out my name.
The sun warms my face.
All the days of my life, I see them passing me by.

Είναι όνειρο;
Όλοι αυτοί που αγάπησα φωνάζουν το όνομά μου.
Ο ήλιος ζεσταίνει το πρόσωπό μου.
Όλες οι μέρες τις ζωής μου, τις βλέπω να περνάνε.


As I am soaring I'm one with the wind.
I am longing to see you again, it's been so long.
We will be together again.

Όπως υψώνομαι, γίνομαι ένα με τον άνεμο.
Ανυπομονώ να σε δω ξανά. Πέρασε τόσος καιρός.
Θα είμαστε μαζί ξανά.


Is it a dream?
All the ones I have loved calling out my name.
The sun warms my face.
All the days of my life, I see them passing me by.

Είναι όνειρο;
Όλοι αυτοί που αγάπησα φωνάζουν το όνομά μου.
Ο ήλιος ζεσταίνει το πρόσωπό μου.
Όλες τις μέρες τις ζωής μου, τις βλέπω να περνάνε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: