Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2007

Linux Girls

Δε θυμάμαι τι έψαχνα και το βρήκα...
Θυμάμαι ότι έψαχνα κάτι σχετικό με Linux με ένα πρόβλημα που είχα, κάτι δεν έτρεχε σωστά, και τυχαία στην ίδια σελίδα είχε και τις παρακάτω εικόνες.
Απολαύστε τις:
ArchLinux

Debian

Fedora

Gentoo

Knoppix

Mandriva:

Red Hat

Slackware

SuSe

Ubuntu

Δεν υπάρχουν σχόλια: