Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2007

Τελείωσε...Κατεβάστε εδώ και εισάγετε το url: "http://www.youtube.com/v/N-roGMGyFu0"


D’accord, il existait d’autres façons de se quitter
Quelques éclats de verres auraient peut être pu nous aider
Dans ce silence amer, j’ai décidé de pardonner
Les erreurs qu’on peut faire à trop s’aimer
D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait
Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais
Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager
A bout de mots, de rêves je vais crier

Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça

D’accord je t’ai confié tous mes sourires, tous mes secrets
Même ceux, dont seul un frère est le gardien inavoué
Dans cette maison de pierre,
Satan nous regardait danser
J’ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix

Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça

Je t'aime, je t'aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinema
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Σίγουρα... υπήρχαν κι άλλοι τρόποι να εγκαταλείψουμε ο ένας τον άλλον
Μερικά ξεσπάσματα θα μπορούσαν ίσως να μας βοηθήσουν
Μέσα σε αυτήν την πικρή σιωπή, αποφάσισα να συγχωρήσω
Τα λάθη που μπορούμε να κάνουμε όταν αγαπιόμαστε πολύ
Σίγουρα...Το κοριτσάκι μέσα μου συχνά σε ζητούσε
Σχεδόν σα μητέρα με σκέπαζες με φροντίδα ,με προστάτευες
Σου έκλεψα το αίμα που δε θα έπρεπε ποτέ να μοιραστούμε
Όταν τελειώσουν οι λέξεις, τα όνειρα θα φωνάξω

Σ' αγαπώ, σ'αγαπώ
Σαν ένας τρελός, σαν ένας στρατιώτης
Σαν μία σταρ του σινεμά
Σ'αγαπώ, σ´ αγαπώ
Σαν ένας λύκος, σαν ένας βασιλιάς
Σαν ένας άνθρωπος που δεν είμαι πια
Βλέπεις ότι έτσι σε αγαπώ

Σίγουρα... σου εμπιστεύτηκα όλα μου τα χαμόγελα, όλα μου τα μυστικά
Ακόμη κι αυτά των οποίων μόνο ένας αδελφός είναι ο αναμφισβήτητος φύλακας
Μέσα σε αυτό το πέτρινο σπίτι
Ο Διάβολος μας κοιτούσε να χορεύουμε
Θέλησα τόσο τη διαμάχη των σωματων τα όποια όμως βρίσκονταν σε αδράνια...

Σ' αγαπώ, σ'αγαπώ
Σαν ένας τρελός, σαν ένας στρατιώτης
Σαν μία σταρ του σινεμά
Σ'αγαπώ, σ´ αγαπώ
Σαν ένας λύκος, σαν ένας βασιλιάς
Σαν ένας άνθρωπος που δεν είμαι πια
Βλέπεις ότι έτσι σε αγαπώ

Σ' αγαπώ, σ'αγαπώ
Σαν ένας τρελός, σαν ένας στρατιώτης
Σαν μία σταρ του σινεμά
Σ'αγαπώ, σ´ αγαπώ
Σαν ένας λύκος, σαν ένας βασιλιάς
Σαν ένας άνθρωπος που δεν είμαι πια
Βλέπεις ότι έτσι σε αγαπώ


TRANSLATION:
agreed, there existed other ways of parting
if we looked at the bright side it might be able to help us
In this bitter silence, i decided to forgive you
it is the faults that we might do when we love someone so much
agreed the small girl in me often claimed you
you were almost like a mother, you edged me, u protected me
i'm gonna sing you this song that we wont leave each other
in the middle of words and dreams im gonna shout:
I love you, I love you
like a crazy person like a soldier
like a star of cinema
I love you, I love you
as a wolf, as a king
as a man that i'm not
you see, i love you like that

agreed, I trusted you in all my sadness and secrets.
even those, alone whose brother is the unconfessed security guard
In this stony house,
Satan watched us dance
I wanted so much the war of bodies which made peace
I love you, I love you
like a crazy person like a soldier
like a star of cinema
I love you, I love you
as a wolf, as a king
as a man that i'm not
you see, i love you like that

Δεν υπάρχουν σχόλια: