Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2007

JUST TAKE CARE OF MY EYES...

There was a blind girl who hated herself just because she was blind.
She hated everyone, except her loving boyfriend.
She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend.
One day, someone donated a pair of eyes to her and then she could see everything, including her boyfriend.
Her boyfriend asked her, “now that you can see the world, will you marry me?”.
The girl was shocked when she saw that her boyfriend was blind too, and refused to marry him!
Her boyfriend walked away in tears, and later wrote a letter to her saying “JUST TAKE CARE OF MY EYES PLEASE”

This is how humans change when their status changes. Only few remember what life was before, and who has always been there in the most painful situations…

Originally Posted here

Πάντως... για αυτούς τους λίγους που θυμούνται, ή που μπορούν να θυμηθούν με τους κατάλληλους σκοπούς, αξίζει να προσπαθήσουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: